หลักการคิด เพื่อพิชิตเป้าหมาย

วันนี้ดิฉันขอนำเสนอ หลักการคิดเพื่อพิชิตเป้าหมาย แต่ละองค์กรย่อมมีการการวางเป้าหมายกันไว้แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุด แต่สำหรับนักบริหารแล้ว การคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย เพราะคำว่า บริหาร นั่นหมายความว่า การบริหารจัดการทั้งหมด ทั้งเกี่ยวกับตัวพนักงาน และรายละเอียดของงาน ซึ่งผู้บริหารที่ดีต้องให้ความสำคัญแม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยเสมอ จึงจะถือว่าเป็นผู้บริหารที่ดี
แนวทางหลักการคิด เพื่อพิชิตเป้าหมาย มีหลักการดังต่อไปนี้

1. การคิดที่เป็นระบบและมองให้ทะลุ เพื่อจะได้สร้างและรักษาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะทำได้นั้น ผู้ประกอบการต้องขจัดความคิดเดิมที่ว่า ตนเองสามารถมองภาพธุรกิจได้ และสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องมีรูปแบบที่แน่นนอน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการหลายท่านขาดความรู้ในเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจว่าจะสามารถทำในภาพที่ตนเองคิดอยู่อย่างนั้นได้อย่างไร แม้การทำกิจกรรมทางธุรกิจของ SME ในช่วงเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากเมื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีมิติมากขึ้นจะต้องอาศัยวิธีและกระบวนการคิดและการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้สามารถทำดำรงธุรกิจให้ยั่งยืนได้
2. รู้จักการเลียนแบบและมองให้เป็น หากพบว่ารูปแบบธุรกิจไหนดี ก็ควรจะมาใช้โดยไม่ต้องคิดใหม่ ถึงแม้จะเป็นการลอกเลียนความสำเร็จของคนอื่นแล้วนำมาสร้างสิ่งที่แตกต่างและโดดเด่น แต่ไม่ใช่การลอกเลียนแบบสินค้า ซึ่งเราอาจจะสามารถมองเห็นการเลียนแบบรูปแบบธุรกิจได้มากมายในธุรกิจ แฟรนไชส์และในธุรกิจขายตรง
3. คิดถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยต้องตอบให้ได้ว่าทำไมลูกค้าจึงมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ก่อนที่จะคิดแต่ว่าเราต้องการขายสินค้าอะไร
4. เข้าใจการตลาดอย่างถ่องแท้ให้ได้ โดยต้องมองว่า การสร้างแบรนด์เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน เพราะแบรนด์ คือบันไดสู่การเติบโตของธุรกิจ
5. สร้างเครือข่ายที่ดี การมีเครือข่ายที่ดีนั้นเกิดประโยชน์ได้หลายทางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นที่การช่วยเหลือกันละกันเป็นหลัก ส่วนผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเครือข่ายนั้น เป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นตามมา
6. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการยอมเปิดโลกทัศน์ใหม่ ด้วยการพยายามมองหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับอนาคต และท้าทายตัวเอง ไม่กอดแน่นอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ที่คิดว่าดีอยู่แล้ว หรืออ้างเงื่อนไขข้อจำกัดมากมาย ถ้ามีความจำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนก็ต้องทำโดยไม่เสียดายหรือยึดติด เพื่อจะนำเงินมาใช้ในสิ่งที่ฝันหรือธุรกิจที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะทางธุรกิจต้องมีการแข่งขัน และความสำเร็จเมื่อวานไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่ารากฐานที่ดี
7
. ใช้เงินอย่างถูกต้อง ยึดอยู่กับธุรกิจหลักให้มั่นคงก่อน เพราะโดยทั่วไปเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจแรกหรือดำเนินการไปซักระยะพอเห็นโอกาสในธุรกิจหรือโอกาสในเรื่องอื่น ๆ ที่ดีกว่าก็ดึงเงินจากธุรกิจเก่าออกไปลงทุนในธุรกิจใหม่เสียจนหมด แม้ว่าการลงทุนในสิ่งที่ใหม่ที่เห็นโอกาสอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องทำให้เป็น ต้องแยกระบบการเงินออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกันเพื่อไม่ให้ธุรกิจที่ดีต้องหยุดการพัฒนาหรือเสียหาย หากอีกธุรกิจล้มเหลวนั่นเอง

Comments are closed.