สุขกับงาน

ความสุขในการทำงานของพนักงานจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่พนักงานรู้สึกสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงความสามารถของทีมงานที่จะกระตุ้นให้ พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

      ความสุขของคนที่ได้จากการทำงานในองค์กร เมื่อมาทำงานในแต่ละวัน มีความแตกต่างกับความสุขที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากมีองค์ประกอบมากมายที่ต้องมาผสมผสานกัน ต้องอาศัยความเข้าใจจากทุกฝ่ายในองค์กรต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นตัวผลักดันให้เป้าหมายเดินไปได้ อีกทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำองค์กรอีกด้วย การทำงานให้มีความสุขเกิดจากหลายอย่าง เช่น การให้พนักงานออกกำลังกาย การจัดมุมเอื้ออาทรโดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยน จัดให้มีกิจกรรมสังคมร่วมกัน จัดให้มีสันทนาการร่วมกัน จัดให้การพัฒนาทักษะเรื่องอาชีพเสริม จัดให้มีพระเทศน์ชื่อดังเข้ามาสอนในเรื่องธรรมะ จัดโครงการเงินฝากประจำให้กับพนักงาน จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายครอบครัวพร้อมบรรยากาศประทับใจภายในครอบครัว ในขณะนี้จะสังเกตเห็นว่าคนเราใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน ฉะนั้นเราต้องทำงานด้วยความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตของทุกคนดำรงชีวิตอยู่ได้ ความสุขจึงเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องการมากกว่าสิ่งใด ๆ แต่การได้มาซึ่งความสุขก็ไม่ได้มาง่าย ๆ มนุษย์อาจจะมีความสุขเมื่อมีเวลาอยู่กับครอบครัว มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว บางคนแม้จะต้องอยู่อาศัยอย่างลำพังในที่พักตนเองโดยไม่มีครอบครัว ก็มีความสุข บางคนไม่ชอบอยู่บ้านแต่ชอบท่องเที่ยว, จับจ่ายซื้อของ นั่นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งทราบกันดีว่าที่มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันเสมอ       เห็นหรือยังว่าการทำงานอะไรก็แล้ว  หรือจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีความสุขการทำงานนั้นเราก็จะทำงานได้อย่างมีความสุข  และสนุกกับมันทำโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  และงานที่ออกมาก็จะได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Comments are closed.