แนะนำสื่อธรรมะ ทาง Internet ของหลวงพ่อปราโมทย์

แนะนำสื่อทาง Internet ของหลวงพ่อปราโมทย์ครับ Website หลักก็คือ www.wimutti.net บนมือถือก็ที่นี่ครับ www.wimutti.net/mobile ถ้าต้องการอ่านหรือฟังธรรมะสั้น ๆ หลากหลายแง่มุมไม่ใช้เวลามาก ก็ต้องที่นี่ครับ วิมุตติ ติดปีก }-W-{ (wimutti) on Twitter http://twitter.com/wimutti บนมือถือก็ใช้ได้นะ http://m.twitter.com/wimutti อีกที่ http://wiz.wimutti.net/ เปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอธรรมะของหลวงพ่อ เป็นหมวดหมู่เช่น หมวดหัวข้อหลัก (Headline)   หลักการปฏิบัติและสัมมาสมาธิ. เป็นอย่างไร? สำคัญแค่ไหน มีอะไรบ้าง สรุปการวิปัสสนา 3 อย่าง สมาธิควบปัญญา, สมาธินำปัญญา(พระป่า), ปัญญานำสมาธิ (ดูจิต) วิธีเจริญปัญญา(วิปัสสนา)แบบปัญญานำสมาธิ(ดูจิต) แท้จริงแล้วคืออะไร มีหลักการภาวนาเช่นไร วิธีเจริญปัญญา(วิปัสสนา)แบบสมาธิควบปัญญาและสมาธินำปัญญา(แนวพระป่า) มีหลักการทำอย่างไร? ถึงถูกต้อง หลักการทำสมถะ การทำสมถะที่ถูกต้อง มีหลักอย่างไรในการฝึก? สัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิแท้จริงเป็นอย่างไร สำคัญแค่ไหน ทางเข้าถึงธรรมะ ภาวนาถึงอะไร จึงถึงธรรม ธรรมชาติของจิต จิตมีธรรมชาติเฉพาะ ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไร? (คัดลอกมาจาก Website http://wiz.wimutti.net/ ครับ)   นอกจากนี้ยังมี คำแนะนำ (Dhamma Recommends-คำrecommend มันเป็น verb นี่และเป็นแบบ transitive ด้วบทำไมมาใช้แบบนี้นะ, ผู้เขียน blog) ตัวอย่างเช่น   หลักการภาวนา การภาวนาในศาสนาพุทธมีหลากหลายวิธี แต่ทุกวิธีมีหลักการที่เหมือนกันอย่างไร สัมมาทิฎฐิ อะไรเรียกว่าสัมมาทิฎฐิ สัมมาทิฎฐิเกิดจากการภาวนาได้อย่างไร คำสอน 3 ขั้นตอนของวัดป่า ปฏิปทาของวัดป่า Continue reading →