ทดลองใช้ Hibernate Framework ตอนที่ 4

ตอนนี้มาสร้าง แฟ้ม Hibernate.cfg.xml ให้มีข้อมูลตามนี้ (เป็นตัวอย่างแบบหนึ่ง) (อ้างอิงจาก http://community.jboss.org/wiki/PerformanceHibernate3startuptime, https://forum.hibernate.org/viewtopic.php?f=6&t=965999 และจาก Hibernate 3.2.6 Reference) ตอนนี้มาสร้าง แฟ้ม Hibernate.cfg.xml ให้มีข้อมูลตามนี้ (เป็นตัวอย่างแบบหนึ่ง) ส่วนหัวของ xml file <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN" "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> ส่วนของ hibernate config <hibernate-configuration> <session-factory> เลือก driver สำหรับฐานข้อมูล ตามตัวอย่างเป็น db2 ของ IBM <property name="hibernate.connection.driver_class"> com.ibm.db2.jcc.DB2Driver</property> จากตัวอย่าง ทดลองใช้กับ MySQLกำหนด driver เป็น <property name="hibernate.connection.driver_class"> com.mysql.jdbc.Driver</property> กำหนด url ของฐานข้อมูล <property name="hibernate.connection.url"> jdbc:mysql://localhost/MyDataBase</property> กำหนด user name และ password ของ database ใน MySQL ตามตัวอย่างสมมุติเป็น myuser และ mypassword <property name="hibernate.connection.username">myuser</property> <property name="hibernate.connection.password">mypassword</property> กำหนด connection ของ jdbc <property name="hibernate.connection.pool_size">2</property> ให้แสดง คำสั่ง SQL Continue reading →

ทดลองใช้ Hibernate Framework ตอนที่ 3

วันนี้มาสร้าง Build Path ให้ click ขวาที่ชื่อ project ให้ click ที่ Buld Path ให้ click เลือกที่ Configure Build Path เลือก tab Libraries ให้ click เลือกที่ปุ่มกด Add Library ให้ click เลือกที่รายการ User Library click เลือกที่ปุ่มกด Next ด้านล่าง click เลือกที่ปุ่มกด User Libraries ด้านขวา click เลือกที่ปุ่มกด New ด้านขวา จะมี dialog ให้ป้อน User library name ในช่อง Text Box สมมุติชื่อเป็น HibernateLib click เลือกที่ปุ่มกด OK ต่อมาที่รายการ Defined user libraries ให้ click เลือก HibernateLib click เลือกที่ปุ่มกด Add JARs ให้ click เลือก Jar ไฟล์ จากที่แยก file (unzip) จากตอนที่ 1 เลือกจาก Hibernate 3.2 ที่ unzip Continue reading →

ทดลองใช้ Hibernate Framework ตอนที่ 2

วันนี้มาทำต่อจากครั้งที่แล้ว เริ่มต้นจากถ้าต้องการเขียนข้อมูลจาก Object ของ Java จาก 1. field MyId เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็มแบบ Long 2. field MyName เป็นข้อมูลชนิดข้อความ (String) ต้องการ Map กับฐานข้อมูล MySQL สมมุติ map กับ 2 Columns (Fields) ของ Table ชื่อ MyTable เราจะใช้ ชื่อ Column ไม่ต้องตรงกันก็ได้ สมมุติ MyId ใน Java class map กับ IDField เป็นข้อมูลแบบ auto-number มีค่าไม่ซ้ำกัน MyName ใน Java class map กับ NameField เป็นข้อมูลแบบ ตัวอักษร กำหนดความยาว 40 ตัวอักษร ไม่เป็นค่าว่าง (null) เริ่มต้นจาก เปิดโปรแกรม eclipse เลือก Workspace สร้าง New project ใน Package Explorer ให้ click เปิด Project ให้ click ขวาที่ src เลือก New, Package ตั้งชื่อ สมมุติตั้งชื่อเป็น Package1 ให้ Continue reading →

ทดลองใช้ Hibernate Framework ตอนที่ 1

เริ่มต้นจากการไป download ตัว Hibernate จาก website www.hibernate.org/downloads click ที่ link release bundles จะมี link ไปที่ http://sourceforge.net/projects/hibernate/files/hibernate3/ เอาตามที่เคยทดลองใช้ก่อน เลือก 1. download version 3.2.6 ga แบบ zip มีขนาด file 25.9 MB. 2. click link File ที่ด้านบน หรือป้อน url เป็น http://sourceforge.net/projects/hibernate/files/ click ที่ link hibernate-entitymanager click ที่ link 3.3.0 GA เลือก download hibernate-entitymanager-3.3.0.GA.zip มีขนาด 2.2 MB 3. click เลือกที่ Files ด้านบน จะกลับมาหน้าเก่า click เลือกที่ hibernate-annotations click เลือกที่ 3.3.0.GA click เลือก download ที่ zip file ขนาด 3.0 MB download มาแล้วก็ unzip file เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาทำต่อกันอีกที (ตี 2.35 แล้วไปนอนก่อน)

ใช้ Menu ใน JAVA ด้วย JMenu

มีนักศึกษามาถามเกี่ยวกับ Menu ในภาษา Java ด้านล่างเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ครับใช้ JMenu package Menu1;  import java.awt.event.*; import javax.swing.*;   public class TestMenu5 {    public static void main(String[] args) {         final JFrame frame = new JFrame();       JMenuBar MyBar = new JMenuBar();       JMenu MyMenu;   ///------------ Menu Bar --------       MyMenu = new JMenu("File"); //-----Menu item ----       JMenuItem newPrj = new JMenuItem("New Project");       newPrj.addActionListener(new ActionListener() {          public void actionPerformed (ActionEvent e) {              JOptionPane.showMessageDialog(null,                      "You selected New Project.");}});       MyMenu.add(newPrj); //-----Menu item Continue reading →

มาลองเขียน Program J2ME โดยใช้ NetBeans ตอน 2

    มาเพิ่มรูปภาพของตอนที่ 1 ให้นะ    1.เริ่มต้นก็ double click NetBeans IDE ตามระเบียบ     Click ที่ menu File เลือก New Project     ในช่อง Categories: เลือก Java ME   ในช่อง Projects: เลือก Mobile Application click [next]   Continue reading →

มาลองเขียน Program Java 2 ME โดยใช้ NetBeans ตอน 1

        1.เริ่มต้นก็ double click NetBeans IDE ตามระเบียบ Click ที่ menu File เลือก New Project ในช่อง Categories: เลือก Java ME ในช่อง Projects: เลือก Mobile Application click [next] มาที่ step 2 Name and Location 2.ใส่ชื่อ project และกำหนด folder ที่จะ save (ต้องรู้นะเพราะจะต้องใช้ file download ลงมือถือ หรือจะใช้ default ที่กำหนดไว้แล้วก็ได้ C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsNetBeansProjects ) 3.เอาเครื่องหมายถูกหน้า Create Hello MIDlet ออก (หรือจะดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะ) click [next] ไป step 3 Default Platform Selection 4.ในช่อง Emulator Platform: มีตัวเดียว Java™ Platform Micro Edition SDK 3.0 5.ในช่อง Device: เลือก ClamshellCldcPhone1 Click เลือก Device Configuration: Continue reading →

มาใช้ Eclipse กับภาษา Java

  มาใช้ Eclipse กับภาษา Java           Eclipse เป็นชุมชนของ โปรแกรม open source เพื่อเพิ่มความสามารถของการพัฒนา software โดยทั่วไปจะรู้จักว่าเป็น Java IDE แต่จริงแล้วจะใช้กับงานหรือภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย เริ่มต้นด้วยการไป download โปรแกรมมาก่อน ที่นี่ http://www.eclipse.org/downloads/ จะมี Eclipse หลายตัวให้เลือก ในที่นี้จะเขียนถึงตัวนี้ Eclipse IDE for Java Developers (92 MB) เมื่อเลือกแล้วจะมี Mirror site ให้เลือกอีก มีของประเทศไทยด้วย แต่ลอง click เข้าไปแล้วใช้ไม่ได้ (13 สค. 2552) ก็เลือกซัก 1 link จะได้ file สำหรับติดตั้งมาชื่อ eclipse-java-galileo-win32.zip (Size: 96 Mb) download เสร็จแล้วก็คลาย file ออก (Unzipped) ถ้าเลือก Folder เป็น C: จะได้ files ทั้งหมดอยู่ที่ C:eclipse เมื่อเปิด Folder นี้ double click file ชื่อ eclipse.exe จะได้       ต่อมาจะมาที่นี่     Continue reading →

มาใช้ Array เก็บข้อมูลคนละชนิดกัน ในภาษา Java

  มาใช้ Array เก็บข้อมูลคนละชนิดกัน ในภาษา Java           มาเขียนถึงเรื่อง Array ในภาษา Java อีกครั้ง โดยทั่วไปการใช้ array เก็บข้อมูลนั้น ลักษณะของข้อมูลที่เก็บจะต้องเป็นชนิดเดียวกัน แต่ถ้าปัญหาต้องการเก็บข้อมูลคนละชนิดกัน ทำอย่างไร ดูปัญหาก่อน ว่าบังคับให้ใช้ array ตัวเดียวกันไหมถ้าไม่ทำง่าย ๆ ก็เก็บ ข้อมูลแต่ละชนิดไว้ใน array แต่ละตัว ตัวอย่างแรกแบบง่าย ๆ ก่อน สมมุติปัญหา ต้องการอ่านชื่อ นศ. และคะแนนสอบของแต่ละคน  สมมุติมี นศ. 2 คน แต่ละคนสอบ 2 วิชา ใช้ array แบบ 1 มิติ   import java.util.Scanner;   class prac03 { static final int MAX_N=2; static final int MAX_S=2;   public static void main(String[] args)   {   String name[] = new String[MAX_N];   int sj1[] =new int[MAX_S];   int sj2[] =new Continue reading →

ใช้ GUI คำนวณหาเกรด ในภาษา Java

  ใช้ GUI คำนวณหาเกรด ในภาษา Java   ตัวอย่างแรกแบบง่าย ๆ ก่อน คิด 3 เกรด นศ. 3 คน 81 – 100 เกรด A 51 –   80 เกรด B 0   –   50 เกรด C   import javax.swing.JOptionPane;   public class Test1 { public static void main( String args[] ) { String a, m=""; int b=0; char grade;           for(int i = 0; i < 3; i++){           m =   String.format("Enter Student #%d's Score ?:",i+1 );                     a = JOptionPane.showInputDialog( m);                     b = Integer.parseInt(a) ;                 Continue reading →