ทดลองการติดตั้ง Xibo Server.

Xibo Open Source Digital Signage. 1. เข้าไปที่ website http://xibo.org.uk/get/ click ที link Download Xibo!  หรือclick ที่ https://launchpad.net/xibo/1.2/1.2.0 เป็น version ล่าสุดขณะที่เขียน เลือก link xibo-server-1.2.0.tar.gz (md5) อยู่ด้านล่าง http://launchpad.net/xibo/1.2/1.2.0/+download/xibo-server-1.2.0.tar.gz ตัวอย่างจะ save file ไว้ที่ /home/user1 (หรือที่ directory อื่น ๆ) ที่เป็น home directory 2. แตก file ด้วยคำสั่ง (ใช้ใน ubuntu) tar zxvf  xibo-server-1.2.0.tar.gz จะได้ file ที่แตกออกมาอยู่ที่ directory xibo-server-1.2.0 3. เปลี่ยนชื่อให้เป็น xibo ด้วยคำสั่ง mv xibo-server-1.2.0 xibo 4. ย้าย directory ไปที่ /var/www ด้วยคำสั่ง sudo mv xibo /var/www  5.กำหนดสิทธิ์ ให้ web server ด้วยคำสั่ง sudo chown www-data.www-data -R xibo 6. สร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ server libraryด้วยคำสั่ง sudo mkdir /xibo-library และคำสั่ง sudo Continue reading →