กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

head2558-2

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับรางวัลพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนที่มีการผลักดันส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน หรือเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน อย่างสม่ำเสมอตามแผนการจัดการความรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านช่องทางต่างๆ บนเว็บไซต์ ดังนี้

คลิก เพื่อเข้าถึงเครือข่ายเว็บไซต์การจัดการความรู้
ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เมนูด้านล่าง

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558

ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2558

กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558foot2558