ขอใช้ RMUTP Cop Web Blog

image_pdfimage_print

ขั้นตอนการขอใช้ RMUTP Cop Web Blog

  1. ผู้ที่ขอใช้งาน RMUTP Cop Web Blog จะต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ RMUTP Passport
  2. เมื่อส่งแบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน RMUTP Cop Web Blog แล้ว ผู้ดูแลจะตรวจสอบข้อมูลของท่าน
  3. กรณีที่ข้อมูลถูกต้อง ผู้ดูแลจะทำการส่งข้อมูลตอบกลับไปทาง e-mail

*จำเป็น

ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย

กรอก Username ในการเข้าใช้ Internet มหาลัยของคุณ (RMUTP Passport) (ต้องการ)

กรอก E-Mail ของคุณ

คำอธิบาย หรือรายละเอียดเกี่ยวกับ CoP (ถ้ามี)

 2,737 total views,  1 views today