ติดต่อเรา

image_pdfimage_print

ติดต่อเรา

ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

อาคาร 1 ชั้น 5 ครึ่ง

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์  : 0 2282 9009 -15 ต่อ 6086
งานบริหารทั่วไป ต่อ 6228 , 6226
งานวิชาการและสารสนเทศ ต่อ  6228 , 6225

โทรศัพท์/แฟกซ์   :  0 2281 1833

E-mail address  :  km@rmutp.ac.th

Website  :  http://webkm.rmutp.ac.th/km/

Facebook : https://www.facebook.com/RMUTPKM

 

แผนที่ ศูนย์การจัดการความรู้

 1,808 total views,  1 views today