การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน กับ ธ.ก.ส.

1401133_864817430256660_3594404446798182174_o-1 10620440_864817286923341_2302184046427160825_o 10854388_864817290256674_3479664662998521193_o 10862660_864817530256650_4299266516655578357_o-1 10863943_864817373589999_168660940318554562_o-1 10872753_864817470256656_4870473189151453886_o

การเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน กับ ธ.ก.ส.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย โดยเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยระดับชุมชนแต่ละภูมิภาคกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.