บัณฑิตจบใหม่

เด็กจบใหม่ในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภายในองค์กรก็เต็มไปด้วยเด็กจบใหม่ด้วยเช่นกัน เด็กจบใหม่ คือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน แต่เมื่อต้องมาเข้าทำงานภายในหน่วยงานที่มีทั้งแรงกดดัน รวมทั้งความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่เด็กจบใหม่จะละเลยไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการสอนงานในระยะแรก ๆ อยู่ไม่น้อย ที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้โชว์ความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเด็กใหม่ไฟแรงกลุ่มนี้ ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตามมาในเวลาเพียงไม่นาน  เมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมทำงานภายในองค์กรเป็นจำนวนมากขึ้นแล้ว และได้เริ่มก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารตามลำดับ ซึ่งสิ่งที่ต้องรับผิดชอบย่อมมีสูงขึ้นตามมาด้วย ต้องบริหารทั้งเรื่องงานและเรื่องคน โดยเรื่องงานที่ทำนั้นก็มีความสลับซับซ้อนแถมยังต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น ส่วนเรื่องการบริหารคนก็มีหลายเรื่องที่น่าปวดหัว เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน   แต่ก่อนอื่น เมื่อกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ต้องมาเจอกับผู้บริหารรุ่นเก่า (Baby Boomer Generation) ก็จะยิ่งรู้สึกว่า ทำไมผู้บริหารไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างเราเอาซะเลย (Generation X, Generation Y) ดังนั้นการเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าและจะต้องเข้าใจและสามารถบริหารพนักงานรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่นนั้น ไม่ได้ง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเราศึกษาและทำความเข้าใจความคาดหวัง ค่านิยม วิถีชีวิต และแรงจูงใจของพนักงานรุ่นใหม่ ซึ่งพอจะสรุป ได้ดังนี้

1. ต้องให้งานที่ท้าทายมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะ Gen X ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และชอบแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์

2. ให้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนในยุคที่สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีความกระตือรือร้น และมีความสนใจที่หลากหลาย เช่น อาจโทรศัพท์ในขณะที่ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ไม่ควรมองว่าเป็นคนจับจด

3. ในการมอบหมายงาน ต้องบอกภาพรวม เหตุผลของงาน และความสำคัญของงานนั้น ๆ ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่า ทำอะไร เมื่อไร เพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสำคัญต่องานดังกล่าว

4. การใช้อารมณ์ความรู้สึกกับคนรุ่นใหม่ในการสร้างความผูกพันต่องานมีบทบาทสำคัญ เพราะเขาจะรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ การรับฟัง เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

5. การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุก มีสีสัน มีชีวิตชีวา ซึ่งในบางครั้งต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับผู้บริหารบ้าง

นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจเพิ่มเติมว่าผู้บริหารที่ Gen Y ชื่นชอบนั้น ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ คือ เป็นคนที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น เป็นคนรู้จริงในงาน และคิดเป็นระบบ ไม่ถือตนว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่สั่งการ แต่ควรมีบทบาทในฐานะเป็นครู เป็นพี่เลี้ยงในการสอนงาน และที่สำคัญต้องเข้าใจและเคารพในวิถีชีวิต ค่านิยม วิธีคิดที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ด้วย

 ก่อนจากกันในวันนี้ ดิฉันขอฝากคำคมไว้ว่า

ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Comments are closed.