บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร

CDIO trainer และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

-->> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Royal Hill Golf Resort and Spa) จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมานั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร – CDIO trainer  และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท่านได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญๆ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้ คือ.....

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

517 total views, 1 views today

Comments on Facebook