บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจองห้องเรียนออนไลน์

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-->> การจองห้องเรียนออนไลน์

          

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการจองห้องเรียนออนไลน์ สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องของห่างไกลในการเดินมาติดต่อขอใช้ห้อง และบ้างครั้งเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจไม่สามารถให้บริการผู้มาติดต่อ.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจองห้องเรียนออนไลน์

ที่มาภาพ :Teacher magazine

113 total views, 1 views today

Comments on Facebook