บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง บุคลากรยุคดิจิทัล

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> บุคลากรยุคดิจิทัล

    ได้กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆ ได้แก่  ............ 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> บุคลากรยุคดิจิทัล

ที่มาภาพ : Sopra Steria UK blog

12 total views, 2 views today

Comments on Facebook