บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

image_pdfimage_print

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

นายฉัตรชัย   ศรีสม

นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->>   E-Book สนุกดี

จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เทเวศร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ออกแบบและสร้างสื่อ เป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากการออกแบบ และการสร้างสื่อที่ดี สร้างสร้างความน่าสนใจให้กับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดย......

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>  E-Book สนุกดี

ที่มาภาพ : Invest In Tech

 265 total views,  1 views today

Comments on Facebook