::: บันทึกเรื่องเล่า ::: การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

 

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ 2205 ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th หรือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาที่ http://reg.rmutp.ac.th

        ขั้นตอนที่ 2 เมื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาแล้ว http://reg.rmutp.ac.th ให้คลิกที่คำว่า......

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>  การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

ที่มาภาพ : American University of Central Asia

 

 336 total views,  1 views today

Comments on Facebook