::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คุณอำนวย : 

ทีมงานคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

       อาจารย์นิอร  ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 และการใช้โปรแกรม Google Classroom เบื้องต้น ให้กับบุคลากรในฝ่ายวิชาการและวิจัย รวมถึงบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ....

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

เครดิตภาพ : race agency

 

 253 total views,  1 views today

Comments on Facebook