KM Weekly - เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 1

######################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา