อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้อำนวยการกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดนิทรรศการในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ของประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อเร็วๆนี้

ที่มา : ไทยโพส ดอท เน็ท

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *